Przejdź do treści

KTG

Kardiotokograficzna ocena ryzyka dla płodu

Kardiotokografia (KTG) - jest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu. Dzięki ciągłemu nadzorowi kardiotokograficznemu możliwe jest wczesne rozpoznanie niedotlenienia płodu i tym samym uniknięcia wystąpienia późnych uszkodzeń u dziecka.

W skład kardiotokografii wchodzi:

  • tokografia - rejestracja czynności skurczowej macicy, 
  • kardiografia - ciągła rejestracja akcji serca płodu.

​KTG stosowane jest do nadzoru płodu w ciąży i podczas porodu.

Badania prenatalne

W naszym Centrum wykonujemy kompleksowe badania z zakresu diagnostyki prenatalnej, a badania USG wykonują lekarze z certyfikatem FMF.

Test prenatalny SANCO

To nieinwazyjny, genetyczny test prenatalny nowej generacji, który określa ryzyko trisomii chromosomów 21, 18 i 13 płodu (zespół Downa, Edwardsa i Patau), aneuploidii chromosomów płci oraz zespołów wad wrodzonych, spowodowanych innymi nieprawidłowościami chromosomowymi.

Po porodzie

Dowiedz się jakie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej możesz wykonać w naszym Centrum, aby wspomóc swoje ciało w powrocie do formy.