Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO - Gin-med

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż:
1) administratorem Pani danych osobowych jest Gin-med Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Żeromskiego 64
2) inspektor ochrony danych w Gin-med Sp. z o.o. - dane kontaktowe: tel.:48364-22-66. e-mail: iodo@ginmed.com
3) Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług zdrowotnych oraz rejestracji pobytu Pani w Gin-med Sp. z o.o., na podstawie art. 25 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze
zmianami);
4) Pani dokumentacja medyczna może być udostępniana podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zmianami);
5) Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczącego czasu przechowywania dokumentacji medycznej;
7) przysługuje Pani:

  • prawo dostępu do treści danych osobowych Pani dotyczących - na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych osobowych Pani dotyczących - na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani dotyczących - na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani dotyczących - na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
  • w przypadkach, w których przetwarzanie Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub art. 9 ust.2 lit. a) Rozporządzenia, to jest na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) ma Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Panią danych osobowych jest wymagane dla prowadzenia jej dokumentacji medycznej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r poz. 1318 ze zmianami) oraz rozliczenia usług
zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jest Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych;
10) Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Radom, dnia 25 maja 2018 r.

Umów się na wizytę

Zadzwoń: 48 363 30 42

lub skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego,

jeśli masz jakieś pytania 

Aktualności

Sprawdź nasze najnowsze wydarzenia i bądź na bieżąco.